افتخارات

از آنجا که روش تعریف و تمجید مبالغه آمیز را ناپسند می دانیم و از آنجا که روابط عمومی شرکت با الهام گرفتن از روش و منش مدیریت شرکت، قانون، اخلاق و کرامت انسان ها را بسیار گرامی می دارد تلاش داشته ایم و داریم آهنگ نگارش مطالب سایت از هرگونه مبالغه و تعارفات و یا موارد غیر قابل دفاع، دور باشد. اکنون نیز که لازم شده است در این بخش از نوشته “در باره شرکت” به موضوع تقدیرنامه ها و تشویق نامه های نهادها، سازمان ها و ادارات کشوری، استانی و همچنین نهادها و ادارات شهرستان الیگودرز  بپردازیم دچار تردید شده ایم که چگونه بنویسیم که مخاطبان ارجمند سایت شرکت، ما را در مقام تعریف از خود تصور نکنند. در هر صورت به اجمال عرض می کنیم واقعیت آن است که قانونمندی تمام و کمال و رعایت جزئیات آئین نامه های ابلاغ شده از سوی دستگاه های متولی بخش معدن ونیز سایر دستگاه ها، محور برجسته غالب ۲۳ فقره تقدیر نامه هایی است که در مدت نزدیک به ۱۵ سال فعالیت شرکت، از سوی مقامات کشوری ، استان و شهرستان الیگودرزبه شرکت اهدا شده است. روابط عمومی شرکت با تأسی از نوع نگاه مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره، با احترام وخضوع کامل به همه کوشندگان عرضه معدن و سایر عرصه های تولید، افتخار دارد بگوید انجام وظایفی مثل برگزاری به موقع مجامع عمومی و حسابرسی های سالیانه، پرداخت مکانیزه سود سهامداران، منظم بودن پرداخت ها بابت هزینه بیمه کارکنان، مودی نمونه مالیاتی شناخته شدن از سوی اداره دارائی استان و شهرستان ، تلاش برای حضور در فعالیت ها و اقدامات عام المنفعه شهرستان و … از جمله دیگر مواردی است که مورد توجه و عنایت اهدا کنندگان تقدیر نامه ها بوده است کما اینکه آخرین نمونه تقدیر از شرکت عمران و توسعه، مربوط به روز ملی صنعت و معدن در سال ۱۳۹۵ است که در آن مراسم، شرکت عمران و توسعه به عنوان یکی از ۴ شرکت معدنی نمونه و برتر کشورمان  مورد تقدیر قرار گرفت. روابط عمومی شرکت افتخار دارد اعلام نماید در آن مراسم ملی که از شکوه و جذابیت خاصی برخوردار بود مدیرعامل  لوح تقدیر و تندیس دریافتی از وزیر محترم صنعت معدن دریافت نمودند.