صنایع دستی

صنایع دستی و سوغات

 

صنایع دستی به مجموعه ای از هنرها و صنایع اطلاق می شود که به طور عمده با استفاده از مواد اولیه بومی و انجام قسمتی از مراحل اساسی تولید، به کمک دست و ابزار دستی  ساخته می شود که در هر واحد آن ذوق هنری و خلاقیت فکری صنعتگر سازنده به نحوی تجلی یافته و همین عامل، وجه تمایز اصلی این گونه محصولات از مصنوعات مشابه ماشینی و کارخانه ای می باشد.

نقش صنایع دستی در اقتصاد جوامع در حال رشد، به عنوان مکمل فعالیت های اصلی باعث شده اقتصاد دانان در ملاحظات خود به این رشته توجه خاصی مبذول داشته و آن را به عنوان اهرم قوی در حل مسائل اقتصادی وراه حل مناسبی در چاره یابی بحران ها به کار گیرند. نمونه بارز این درک، حمایت و تقویت صنایع دستی و روستایی در تمام کشورهای در حال رشد است.

در کلیه کشورهای جهان بدون استثناء صنایع به چهار دسته عمده تقسیم بندی شده است: صنایع سنگین، صنایع سبک، صنایع کوچک و صنایع دستی، که هر یک دارای خصوصیات منحصر به خود هستند. بررسی وضعیت اشتغال در کشورهای توسعه یافته، آنان را متقاعد ساخته که صنایع دستی و سنتی را بایستی به عنوان عامل مکمل در اقتصاد  مورد توجه و حمایت قرار دهند.

صنایع دستی می تواند حالت کارگاهی و یا حالت خانگی داشته باشد و مانند صنایع کوچک، قابلیت استقرار در شهر و روستا را دارا می باشد و بدون نیاز به تکنولوژی پیشرفته بیشتر متکی به تخصص های بومی و همچنین ذوق، اندیشه و فرهنگ تولید کننده باشد. آمیختگی شدید این فعالیت با سنت ها، عادات و  برداشت ها و بینش های شخصی سازنده و همچنین تأثیر فوق العاده محیط جغرافیایی در این صنعت، ویژگی خاصی به آن داده و باعث تمایز آن از فرآورده های کارخانه ای شده است.

صنایع دستی لرستان با توجه به پیشینه تاریخی غنی و تنوع قومیت ها، در سه نوع متمایز عشایری، روستایی و شهری شکل گرفته اند که بیشتر تولیدات صنایع دستی عشایری به مصرف خانوار می رسد و کمتر به بازار عرضه می شود.

صنایع دستی الیگودرز شامل قالی بافی، منبت کاری، سیم بافی، معرق‌کاری، گلیم بافی و جاجیم بافی است. از مهمترین سوغات الیگودرز می توان به صنایع دستی شامل:

 

  • جاجیم : گونه‌ای زیرانداز دو رویه، دست بافته ای پشمین، منقّش و غالباً مخصوص نواحی سردسیر است.
  • گلیم : نوعی فرش بدون پرز است که با درگیری تاروپود به یکدیگر ایجاد می شود.
  • گیوه : نوعی پاپوش مردانه است که رویه آن را از ریسمان و نخ  پنبه ای بافته و از چرم یا از لته های به هم فشرده می سازند.
  • چوقا (چوخا) : بالاپوشی مردانه با خطوط سفید و سیاه، بدون آستین و جلو بازاست و بلندای  آن تا بالای زانو می رسد.
DSC_1146

جاجیم بافی در شهرستان الیگودرز

 

197-1000x1000

چوخا لباس محلی بختیاری

 

چوقا شهرستان الیگودرز

از سایر صنایع دستی الیگودرز می توان به سفال و  هنرهای سرامیکی شامل شیشه گری اشاره

 

IMG_4787

سنگ تراشی از سنگ های چینی و کریستال معادن شهرستان الیگودرز

 

321693_695

سنک تراشی

ae5fd49c-b9aa-43bc-9354-72880e2fdb87

صنایع سرامیک و شیشه گری شهرستان الیگودرز

 

فرصت های سرمایه گذاری

 

الف )میراث فرهنگی

  • تاسیس و راه اندازی موزه.
  • احیاء و آماده ساختن تغییر کاربری بناهای تاریخی.

ب) صنایع دستی

۱- احداث کارگاه ها و کارخانه های بسته بندی محصولات صنایع دستی صادراتی.

۲- احداث شهرک های صنایع دستی.

۳-تا سیس آموزشگاه های صنایع دستی در رشته های مختلف.

۴-صادرات صنایع دستی شامل جاجیم، گلیم . . . . ..

۵- احداث بازارچه های صنایع دستی.