مجتمع معدنی اردودر جنوبی

Untitled-71

معدن چشمه بید واقع در مجتمع معدنی اردودر جنوبی

مجتمع معدنی “اردودر جنوبی”:

این مجتمنع در ۹ کیلومتری جنوب غربی شهر الیگودرز ، در مجاورت روستای “اردو در ” واقع شده است. ذخایر این مجتمع از نوع سنگ کوپ تزئینی و لاشه ساختمانی است. وسعت آن ۳ کلیومتر مربع است. و در حال حاضر ۲ کارگاه به نام های “چشمه بید” و “سفید سنگ ” در آن مشغول فعالیت می باشند.

آنالیز اردودر جنوبی

آنالیز اردودر جنوبی