فعالیت های عام المنفعه

شرکت عمران و توسعه در راستای اهداف اولیه تأسیس خود و توجه ویژه به نیازهای مردم، تعالی انسان و قرب الهی را مد نظر قرار داده است و در این راستا از هیچ کوششی جهت رفع کاستی های شهرستان با توجه درخواست های صورت گرفته دریغ نکرده است .

 

اقدامات که به عمل آمده عبارتند از: